מחיר המגנטים - בגדלים השונים - 1.6 ליחידה כולל מע"מ

בכמויות מעל 1000 יחידות - צור קשר לקבלת מחיר

דגם 1

14 על 15 ס"מ

דגם 2

14 על 15 ס"מ

דגם 3

14 על 15 ס"מ

דגם 4

14 על 15 ס"מ

דגם 5

14 על 15 ס"מ

דגם 6

14 על 15 ס"מ

דגם 7

14 על 15 ס"מ

דגם 8

14 על 15 ס"מ

דגם 10

10 על 22 ס"מ

דגם 9

דגם 11

10 על 22 ס"מ

10 על 22 ס"מ

דגם 13

10 על 22 ס"מ

דגם 12

דגם 14

10 על 22 ס"מ

10 על 22 ס"מ

דגם 16

10 על 22 ס"מ

דגם 15

דגם 17

10 על 22 ס"מ

10 על 22 ס"מ

דגם 19

10 על 22 ס"מ

דגם 18

דגם 20

10 על 22 ס"מ

10 על 22 ס"מ

דגם 21

10 על 22 ס"מ

bmh@spotnik.co.il מרגליות הפקות שיכון חב"ד 7/19 לוד, מיקוד 7132124 | טל (רב קווי): 08-9227018 | פקס: 08-6644344 | מייל

מחיר המגנטים - בגדלים השונים
1.6 ליחידה כולל מע"מ

בכמויות מעל 1000 יחידות - צור קשר לקבלת מחיר

דגם 1

14 על 15 ס"מ

דגם 2

14 על 15 ס"מ

דגם 3

14 על 15 ס"מ

דגם 4

14 על 15 ס"מ

דגם 5

14 על 15 ס"מ

דגם 6

14 על 15 ס"מ

דגם 7

14 על 15 ס"מ

דגם 8

14 על 15 ס"מ

10 על 22 ס"מ

דגם 9

דגם 9

10 על 22 ס"מ

10 על 22 ס"מ

דגם 10

10 על 22 ס"מ

דגם 11

10 על 22 ס"מ

דגם 12

10 על 22 ס"מ

דגם 13

10 על 22 ס"מ

דגם 14

10 על 22 ס"מ

דגם 15

10 על 22 ס"מ

דגם 16

10 על 22 ס"מ

דגם 17

10 על 22 ס"מ

דגם 18

10 על 22 ס"מ

דגם 19

10 על 22 ס"מ

דגם 20

10 על 22 ס"מ

דגם 21