הלוח הרגיל

בגודל 23/22 ס"מ

מעוצב ומודפס אישית עבורכם

בצבע מלא ובאיכות מלאה

 A4 בגודל 30/21 ס"מ

מעוצב ומודפס אישית עבורכם

בצבע מלא ובאיכות מלאה

...אתם בוחרים את הגודל

מעוצב ומודפס אישית עבורכם

בצבע מלא ובאיכות מלאה

הלוח הגדול

לוחות מיוחדים

!יש לך רעיון? אנחנו כאן לבצע אותו עבורך

bmh@spotnik.co.il מרגליות הפקות שיכון חב"ד 7/19 לוד, מיקוד 7132124 | טל (רב קווי): 08-9227018 | פקס: 08-6644344 | מייל