הלוח הרגיל

 כולל מע"מ

מחיר

מחיר יחידה

כמות

1,000

2,000

3,000

5,000

5.9

4.5

3.7

3.0

5,900

9,000

11,100

15,000

6,903

10,530

12,987

17,550

לוח רגיל בכמות קטנה - ללא שובל בתחתית הלוח וללא מתנה חינם

 כולל מע"מ

מחיר

כמות

100

200

500

2,500

3,300

4,188

2,925

3,861

4,900

הלוח הגדול

 כולל מע"מ

מחיר

מחיר יחידה

כמות

1,000

2,000

3,000

5,000

7.5

4.9

4.0

3.0

7,500

9,800

12,000

15,000

8,775

11,446

14,040

17,550

לוח גדול בכמות קטנה - ללא שובל בתחתית הלוח וללא מתנה חינם

 כולל מע"מ

מחיר

כמות

100

200

500

3,000

3,800

5,500

3,510

4,446

6,435

bmh@bmh770.com מרגליות הפקות שיכון חב"ד 7/19 לוד, מיקוד 7132124 | טל (רב קווי): 08-9227018 | פקס: 08-6644344 | מייל

הלוח הרגיל

כולל

מע"מ

מחיר

כמות

מחיר
יחידה

1,000

2,000

3,000

5,000

5.9

4.5

3.7

3.0

5,900

9,000

11,100

15,000

6,903

10,530

12,987

17,550

לוח רגיל בכמות קטנה
ללא שובל בתחתית הלוח וללא מתנה חינם

כולל

מע"מ

מחיר

כמות

100

200

500

2,500

3,300

4,188

2,925

3,861

4,900

הלוח הגדול

כולל

מע"מ

מחיר

כמות

מחיר
יחידה

1,000

2,000

3,000

5,000

7.5

4.9

4.0

3.0

7,500

9,800

12,000

15,000

8,775

11,446

14,040

17,550

לוח גדול בכמות קטנה
ללא שובל בתחתית הלוח וללא מתנה חינם

כולל

מע"מ

מחיר

כמות

100

200

500

3,000

3,800

5,500

3,510

4,446

6,435